Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

GSA-12
Đại Học
Quản trị kinh doanh giao thông vận tải
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0
65
8,300,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, phường, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh