Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Ngành Công nghệ thông tin

GSA-06
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:18.25 A01:18.25 D01:18.25 D07:18.25
110
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, phường, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh