Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

GSA-05
Đại Học
ự động hóa ,Hệ thống giao thông thông minh - ITS
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:17.3 A01:17.3 D01:17.3 D07:17.3
90
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, phường, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh