Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

GSA-04
Đại Học
Kỹ thuật viễn thông , Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D07:15.0
85
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, phường, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh