Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật điện

GSA-03
Đại Học
Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:17.15 A01:17.15 D01:17.15 D07:17.15
50
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, phường, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh