Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật ô tô

GSA-02
Đại Học
Cơ khí ô tô
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07

Xét ĐTN THPT

A00:19.95 A01:19.95 D01:19.95 D07:19.95
130
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh