Logo

Trường Đại học nông lâm TpHCM

Mã trường: NLS

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D07
Xét ĐTN THPT A00:17.0 A01:17.0 D07:17.0
60
12,500,000 VNĐ/năm
150,000 - 300,000 VNĐ/tháng
phnt@hcmuaf.edu.vn

Khu phố 6, phường, Linh Trung, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh