Logo

Trường Đại học nông lâm TpHCM

Mã trường: NLS

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, A02
Xét ĐTN THPT A00:20.25 A02:20.25 B00:20.25
155
12,500,000 VNĐ/năm
150,000 - 300,000 VNĐ/tháng
phnt@hcmuaf.edu.vn

Khu phố 6, phường, Linh Trung, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh