Logo

Trường Đại học nông lâm TpHCM

Mã trường: NLS

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, D14, D15
Xét ĐTN THPT A01:14.0 D01:14.0 D14:14.0 D15:14.0
140
10,500,000 VNĐ/năm
150,000 - 300,000 VNĐ/tháng
phnt@hcmuaf.edu.vn

Khu phố 6, phường, Linh Trung, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh