Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (B)

7810103B
Đại Học
Hướng dẫn du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D10, C00, D01, D15

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:21.25 D01:21.25 D10:21.25 D15:21.25
120
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh