Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý văn hóa (C)

7229042C
Đại Học
Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
R01, R03, R02, R04

Xét ĐTN THPT: 100 %

R01:15.0 R02:15.0 R03:15.0 R04:15.0
80
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh