Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý văn hóa (B)

7229042B
Đại Học
Quản lý Di sản văn hóa
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D15, D09

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:15.0 D01:15.0 D09:15.0 D15:15.0
40
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh