Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Văn hóa học (C)

7229040C
Đại Học
Truyền thông Văn hóa
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D15, D09

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:19.5 D01:19.5 D09:19.5 D15:19.5
60
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh