Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Văn hóa học (C)

7229040C
Đại Học
Truyền thông Văn hóa
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D09, D15, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Xét Học Bạ

Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :21.0

Xét ĐTN THPT: 100%

C00:20.0 D01:20.0 D09:20.0 D15:20.0
180
10,600,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh