Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Văn hóa học (B)

7229040B
Đại Học
Công nghiệp Văn hóa
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D15, D09

Xét ĐTN THPT: 100 %

C00:17.0 D01:17.0 D09:17.0 D15:17.0
50
8,900,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, phường, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh