Logo

Đại học công nghiệp TpHCM

Mã trường: HUI

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ,Quản trị khách sạn ,Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D96, A01, D01, C01

Xét Học Bạ: 15 %

A01:26.5 C01:26.5 D01:26.5 D96:26.5

Xét ĐTN THPT: 85 %

A01:20.0 C01:20.0 D01:20.0 D96:20.0
220
19,250,000 VNĐ/năm
250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Tuyensinh@iuh.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@41478d87