Logo

Trường Đại học công nghiệp TpHCM

Mã trường: HUI

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ,Quản trị khách sạn ,Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
D96, NLĐG, A01, D01, C01

Xét ĐT NLQG: 1 %

NLĐG:750.0

Xét ĐTN THPT: 1 %

A01:22.0 C01:22.0 D01:22.0 D96:22.0

Xét Học Bạ: 1 %

A01:26.5 C01:26.5 D01:26.5 D96:26.5

Tuyển thẳng: 1 %

340
20,423,000 VNĐ/năm
250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Tuyensinh@iuh.edu.vn

12 Nguyễn Văn Bảo, phường, 4, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh