Logo

Đại học công nghiệp TpHCM

Mã trường: HUI

Tuyển sinh năm 2020

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, C01, D90

Xét Học Bạ: 15 %

A00:22.0 A01:22.0 C01:22.0 D90:22.0

Xét ĐTN THPT: 85 %

A00:17.0 A01:17.0 C01:17.0 D90:17.0
280
19,250,000 VNĐ/năm
250,000 - 400,000 VNĐ/tháng
Tuyensinh@iuh.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@23146399