Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính - Ngân hàng

7340201_404
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01

Xét ĐTN THPT

A00:26.15 A01:26.15 D01:26.15
65
18,900,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh