Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Marketing

7340115_410
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:25.0 A01:25.0 D01:25.0
70
9,800,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường, Linh Xuân, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh