Logo

Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị du lịch và lữ hành ,Quản trị du lịch và lữ hành
Chính quy
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01
Xét ĐTN THPT A00:24.95 A00:24.95 D01:24.95
70
9,800,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@15652530