Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị du lịch và lữ hành ,Quản trị du lịch và lữ hành
Chính quy
Việt Nam
4 năm

Dự kiến 01/04/2021 - 20/04/2021

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01
Xét ĐTN THPT A00:26.9 A00:26.9 D01:26.9
70
9,800,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường, Linh Xuân, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh