Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Toán kinh tế

7310108
Đại Học
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01

Xét ĐTN THPT

A00:24.85 A01:24.85 D01:24.85
65
18,900,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh