Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Kinh tế quốc tế

7310106
Đại Học
Kinh tế đối ngoại
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Dự kiến 01/04/2021 - 20/04/2021

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:27.45 A01:27.45 D01:27.45
70
9,800,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường, Linh Xuân, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh