Logo

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Mã trường: DNT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ Du Lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, D14, D15
Xét ĐTN THPT A01:20.5 D01:20.5 D14:20.5 D15:20.5
85
29,000,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
contact@huflit.edu.vn

155 Sư Vạn Hạnh (ND), phường, 13, quận 10, Hồ Chí Minh