Logo

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Mã trường: DNT

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính – Ngân hàng

7340201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, D11, D07
Xét ĐTN THPT A01:16.0 D01:16.0 D07:16.0 D11:16.0
80
29,000,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
contact@huflit.edu.vn

155 Sư Vạn Hạnh (ND), phường, 13, quận 10, Hồ Chí Minh