Logo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh (NHKS - Nhân lực)

7340101N
Đại Học
Quản trị nhà hàng - khách sạn ,Quản trị nguồn nhân lực
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:32.5 A01:32.5 D01:32.5
230
19,000,000 VNĐ/năm
250,000 - 600,000 VNĐ/tháng
tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh

Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2