Logo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị nguồn nhân lực
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
A00, A01, D01

Xét ĐTN THPT: 1 %

A00:32.0 A01:32.0 D01:32.0

Xét Học Bạ: 1 %

A00:36.0 A01:36.0 D01:36.0

Tuyển thẳng: 1 %

230
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 - 600,000 VNĐ/tháng
tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh

Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2