Logo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT

Tuyển sinh năm 2021

Việt Nam học

7310630
Đại Học
Du lịch và lữ hành ,Du lịch và quản lý du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, A01, D01, C01
Xét ĐTN THPT A01:31.0 C00:31.0 C01:31.0 D01:31.0
250
19,000,000 VNĐ/năm
250,000 - 600,000 VNĐ/tháng
tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh

Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2