Logo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
3.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Thi tuyển , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
A00, NLĐG, A01, D01, D07
Thi tuyển Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0 Tuyển thẳng Xét ĐT NLQG NLĐG:600.0 Xét ĐTN THPT A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D07:15.0
320
26,360,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
tttvtsinh@ntt.edu.vn

300A Nguyễn Tất Thành, phường, 13, quận 4, Hồ Chí Minh