Logo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
3.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
A00, NLĐG, B00, A01, D07
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 B00:18.0 D07:18.0 Xét ĐT NLQG NLĐG:600.0 Xét ĐTN THPT A00:15.0 A01:15.0 B00:15.0 D07:15.0
100
26,100,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
tttvtsinh@ntt.edu.vn

300A Nguyễn Tất Thành, phường, 13, quận 4, Hồ Chí Minh