www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2022

Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao)

7340201_CLC
Đại Học
Chất Lượng Cao
32,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D90
: 100%
D90:20.15 D01:20.15 A01:20.15 A00:20.15
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
250
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
Việt Nam
bantuyensinh@buh.edu.vn
36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: