Logo

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2021

Kinh tế quốc tế

7310106
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D90

Xét ĐTN THPT: 100 %

A00:22.8 A01:22.8 D01:22.8 D90:22.8
300
8,900,000 VNĐ/năm
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
bantuyensinh@buh.edu.vn

36 Tôn Thất Đạm, phường, Nguyễn Thái Bình, quận 1, Hồ Chí Minh