Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2022

Tài chính - Ngân hàng

7340001
Tài chính ,Ngân hàng
Đại Học
Chính quy
8,900,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07
: 100%
D07:25.65 D01:25.65 A01:25.65 A00:25.65
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
700
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
Việt Nam
bantuyensinh@buh.edu.vn
36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: