Logo

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính - Ngân hàng

7340001
Đại Học
Tài chính ,Ngân hàng
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D90

Xét ĐTN THPT: 100%

A00:21.75 A01:21.75 D01:21.75 D90:21.75
700
8,900,000 VNĐ/năm
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
bantuyensinh@buh.edu.vn

36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh