Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Quan hệ quốc tế

7310206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam
4 năm

Dự kiến 01/04/2021 - 12/04/2021

Cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
D01, D04, NLĐG

Xét tuyển thẳng: 15%

Xét ĐT NLQG: 40%

NLĐG:850.0

Xét ĐTN THPT: 45%

D01:26.0 D04:25.6
120
9,800,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh