Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Quan hệ quốc tế

7310206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam
4 năm

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
NLĐG, D01, D04
Xét ĐT NLQG NLĐG:895.0 Xét ĐTN THPT D01:24.3 D04:24.3
120
9,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh