Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2022

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
D01, D04, NLĐG
: 15%
: 40%
NLĐG:818.0
: 45%
D04:25.2 D01:25.2
Dự kiến 01/04/2021 - 12/04/2021
Cập nhật sau
4 năm
140
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
oce@hcmussh.edu.vn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ hệ số 2.
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: