Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Nhật Bản học (Phân hiệu Bến tre)

7310613_BT
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, D01, D14, D06
Xét ĐTN THPT D01:21.61 D06:21.61 D14:21.61 Xét ĐT NLQG NLĐG:0.0
35
9,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Sinih viên học tại Bến tre