Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Bến tre)

7810103_BT
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, C00, D01, D14
Xét ĐTN THPT C00:23.5 D01:22.5 D14:22.5 Xét ĐT NLQG NLĐG:710.0
35
8,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh