Logo

Đại học khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, C00, D01, D14
Xét ĐTN THPT C00:25.5 D01:24.5 D14:24.5 Xét ĐT NLQG NLĐG:860.0
105
8,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@783e547e