Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Đô thị học (phân hiệu Bến tre)

7580112_BT
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
NLĐG, C00, A01, D01, D14
Xét ĐT NLQG NLĐG:0.0 Xét ĐTN THPT A01:18.2 C00:18.2 D01:18.2 D14:18.2
25
8,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh