Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Địa lý học

7310501
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, C00, A01, D01, D15
Xét ĐTN THPT A01:21.1 C00:21.1 D01:21.1 D15:21.1 Xét ĐT NLQG NLĐG:630.0
90
8,000,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Địa lý hệ số 2.