Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2022

Truyền thông đa phương tiện

7320104
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
D01, D14, D15, NLĐG
: 15%
: 40%
NLĐG:880.0
: 45%
D15:27.0 D14:26.25 D01:26.25
Dự kiến 01/04/2021 - 12/04/2021
Cập nhật sau
4 năm
60
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
oce@hcmussh.edu.vn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: