Logo

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS

Tuyển sinh năm 2021

Khúc xạ nhãn khoa

7220699TQ
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00

Xét ĐTN THPT

B00:21.75
20
23,600,000 VNĐ/năm
Info@pnt.edu.vn

2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM