Logo

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601TP
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00

Xét ĐTN THPT

B00:22.6
27
23,600,000 VNĐ/năm
Info@pnt.edu.vn

2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM