www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS

Tuyển sinh năm 2022

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601TP
Đại Học
Chính quy
23,600,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
B00
B00:22.6
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
27
Việt Nam
Info@pnt.edu.vn
2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: