Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS

Tuyển sinh năm 2022

Dinh dưỡng (TPHCM)

7720401TP
Đại Học
Chính quy
11,800,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
B00
B00:20.6
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
30
Việt Nam
Info@pnt.edu.vn
2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: