Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học mở TpHCM

Mã trường: MBS

Tuyển sinh năm 2022

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204
Đại Học
Chính quy
15,500,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, D02, D02, D03, D03, D04, D04, D05, D05, D06, D06, D78, D78, D79, D79, D80, D80, D81, D81, D82, D82, D83
: 30%
D82:24.0 D81:24.0 D80:24.0 D79:24.0 D78:24.0 D06:24.0 D05:24.0 D04:24.0 D03:24.0 D02:24.0 D01:24.0 D83:24.0
: 70%
D01:21.95 D02:21.95 D03:21.95 D04:21.95 D06:21.95 D05:21.95 D78:21.95 D79:21.95 D80:21.95 D81:21.95 D82:21.95
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
80
Việt Nam
Tuyensinh@oude.edu.vn
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: