Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học mở TpHCM

Mã trường: MBS

Tuyển sinh năm 2022

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, D01, D01, D07, D07
: 30%
D07:20.0 D01:20.0 B00:20.0 A00:20.0
: 70%
A00:15.0 B00:15.0 D01:15.0 D07:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
Tuyensinh@oude.edu.vn
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: