Logo

Trường Đại học mở TpHCM

Mã trường: MBS

Tuyển sinh năm 2021

Marketing

7340115
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:21.85 A01:21.85 D01:21.85 D07:21.85

Xét Học Bạ: 30 %

A00:24.0 A01:24.0 D01:24.0 D07:24.0
100
15,500,000 VNĐ/năm
Tuyensinh@oude.edu.vn

97 Võ Văn Tần, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh