Logo

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2021

Kiến trúc (học tại cơ sở Đà Lạt)

7580101DL
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
V01, V00
Xét ĐTN THPT V00:18.25 V01:18.25
50
10,600,000 VNĐ/năm
Sau@gmail.com

196 Pasteur, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh