Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Đà Lạt)

7580201DL
Đại Học
Chính quy
10,600,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, A01
A00:15.15 A01:15.15
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
50
Việt Nam
Sau@gmail.com
196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: