Logo

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2021

Kiến trúc (học tại cơ Cần Thơ)

7580101CT
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
V01, V00
Xét ĐTN THPT V00:20.0 V01:20.0
50
10,600,000 VNĐ/năm
Sau@gmail.com

196 Pasteur, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh