Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2022

Kiến trúc (học tại cơ Cần Thơ)

7580101CT
Đại Học
Chính quy
10,600,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
V00, V01
V00:20.0 V01:20.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
50
Việt Nam
Sau@gmail.com
196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: