Logo

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Cần Thơ)

7580201CT
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét ĐTN THPT A00:19.7 A01:19.7
75
10,600,000 VNĐ/năm
Sau@gmail.com

196 Pasteur, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh