Logo

Trường Đại học văn hoá TpHCM

Mã trường: VHS

Tuyển sinh năm 2021

Văn hóa học (A)

7229040A
Đại Học
Văn hóa Việt Nam
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D09, D15, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Xét ĐTN THPT: 100%

C00:16.5 D01:16.5 D09:16.5 D15:16.5

Xét ĐTN THPT: 100%

Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :16.0
50
10,600,000 VNĐ/năm
195,000 VNĐ/tháng
dhvh@hcmuc.edu.vn

51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh